Skoledebatt 15. mars

Tirsdag 15. mars arrangerer Sandefjord Venstre debattmøte om endrede målsettinger og endret organisering av Sandefjordsskolen. Møtet starter 18:30 og finner sted i bystyresalen i Sandefjord rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Endrede målsettinger og omorganisering av ledelsen ved skolene har ført til omfattende debatt om utviklingen i Sandefjordsskolen. Venstre har pekt på at manglende kommunikasjon og for lite fleksibilitet er blant årsakene til at omorganiseringen har kommet skjevt ut og at mange ansatte i skolen er frustrert over situasjonen.

På møtet forsøker vi å bringe debatten et steg videre. Vi stiller spørsmål ved hvilke rammebetingelser som er viktige for å nå vedtatte målsettinger i skolen, hvordan valg av organisasjonsmodell påvirker mulighetene for å nå målene og hvilke andre faktorer som er viktige for å nå målene.

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg, nestleder i Kultur- og utdanningskomitéen og tidligere byråd for kultur og utdanning i Oslo, vil innlede om Oslo skolenes organisasjonsmodell:
* Hvordan er Osloskolene organisert?
* Hvilke målsettinger har de vedtatt, hvilke resultater har man nådd, hva mener Venstre i Oslo er viktig for å utvikle skolen videre ?

Dag Virik
— tidligere rektor Krokemoa skole – vil innlede om hvordan har Krokemoa skole har vært organisert, hvilke erfaringer har man gjort der i forhold til organisering og hvilke resultater man har oppnådd. Han vil også sammenlikne organiseringen ved Krokemoa med organisasjonsmodellen som er vedtatt for Sandefjordsskolene.

Etter innledningene blir det anledning til spørsmål og synspunkter fra salen og paneldebatt med skole- og barnehagepolitikere i Sandefjord. Debatten ledes av Karin Virk.

Alle som er interessert i utviklingen i Sandefjordsskolen er velkommen til bystyresalen tirsdag 15. mars kl. 18:30. Møtet varer til ca. 21:00, det blir enkel servering i pausen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**