ÅSTA ÅRØEN

Åsta Årøen representerer Venstre i Komité for idrett, kultur og næring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Årøen2

Foto: Mathias Fischer

Åsta Årøen (39) er oppvokst på Blakset i Stryn i Sogn og Fjordane, men bor nå i Bergen. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, men har også studert nordisk. Fra Diakonhjemmet i Oslo har hun en mastergrad i verdibestemt ledelse. Årøen har yrkeserfaring fra blant annet Bergen Kirkelige fellesråd, Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Hun er 39 år og har tre barn i alderen 7, 4 og 1,5 år

Åsta er leder av Norges Venstrekvinnelag. Hun representerer Venstre i Komité for idrett, kultur og næring i bystyret.

Åsta Årøen mobil 99522847

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**