Frp størst, Ap blør, mens Venstre stiger og er tredjestørst i Råde

Trenden på landsbasis speiler seg i resultatene fra forrige ukes surveymonkey.com-undersøkelse i Råde; de rød-grønne taper stort, mens de borgerlige stiger. Frp opplever også en liten nedgang, men siden Ap i følge denne undersøkelsen mister 1 av 3 velgere er Frp Rådes største parti pr dags dato. Tredjestørste parti i Råde er, noe overraskende, Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Store forandringer i kommunestyret i Råde?

Store forandringer i kommunestyret i Råde?

I denne undersøkelsen ble man spurt om hva man stemte ved siste kommunevalg og hva man ville stemt dersom der var kommunevalg i dag. Arbeiderpartiet kan gå på en tøff smell dersom undersøkelsens tall blir valgresultatene, fordi AP faller med hele 12,2% i forhold til 2007-valgets resultater. Ekstra ille blir det når man kan lese av undersøkelsen at blant de spurte er det faktisk 1,3% flere som oppgav at de stemte Ap i 2007 enn de reelle tallene fra det valget.

Frp beholder stort sett sine velgere, men går allikevel ned fra 26,5 til 25,3%. Nedgang opplever også Sp og Krf som går fra henholdsvis 10,5% og 9,2% til henholdsvis 6,5% og 2,8%. I tilfellet Krf finner vi nok den største feilkilden i en internettundersøkelse da partiet er kjent for sitt høye velgeralderssnitt og dermed begrensede bruk av internett. Når det er sagt opplever Krf en nedgang også blant de som oppgav Krf som sitt valg i 2007 ,så landstendensen med nedgang er nok reel også i Råde.

SV er det partiet som holder seg mest i ro, med en liten økning fra 2,3% til 3,2 ville de ha kommet seg tilbake inn i kommunestyret, men siden SV med størst sannsynlighet ikke stille liste til høstens valg blir det en ny fireårsperiode uten de mørkerøde i Rådepolitikken.

 Råde Venstres ordførerkandidat Christian Holstad Lilleng gleder seg over gode resultater fra spørreundersøkelsen.

Råde Venstres ordførerkandidat Christian Holstad Lilleng gleder seg over gode resultater fra spørreundersøkelsen.
Foto: Sissel K Haugen

De to partiene med størst fremgang er Høyre og Venstre. Høyre stiger fra 13,7 til 18,4 , mens Venstre virkelig har medvind og stiger fra 2,2% til smått utrolige 20,7%. Dette siste har nok noe av sin forklaring i ar Krf er såpass underrepresentert som de er, men justert for dette ville Venstre uansett kommet over 15% og dermed på høyde med partiets oppslutning i sammenlignbare Østfold-kommuner som Hobøl og Rakkestad.

En detalj som gjør at Råde-valget kan komme til å skille betraktelig fra valgresultatene ellers i landet er at hele 29,6% oppgir at de ville stemme annerledes dersom det hadde vært stortingsvalg og ikke kommunevalg, noe som viser at "trynefaktoren" er særdeles viktig i Råde!

Resultater (oppslutning forrige valg):
Frp 25,3 (26,8), Høyre 18,4 (13,7), Venstre 20,7 (2,2), Krf 2,8 (10,5), Sp 6,5 (9,2), Ap 23,0 (35,2), SV 3,2 (2,4)

Disse resultatene ville gitt følgende sammenseting av kommunestyret i Råde (dagens representasjon): Frp 7 (7), Høyre 5 (4), Venstre 5 (-), Krf 1 (3), Sp 2 (3), Ap 6 (10), SV 1 (-)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**