Foreslår trebru over Glomma

For å bedre forholdene for mye trafikanter, relanserer Nes Venstre ideen om å bygge en gang- og sykkelbru i tre over Glomma.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Øystein Smidt

Foto: Sesselja Bigseth

Øystein Smidt tar i en artikkel i Romerikes Blad til orde for ei gangbru i tre over Glomma.

— Det er egentlig en idé som har vært lansert ved noen anledninger også tidligere. Vi synes det kan være på sin plass å blåse støv av forslaget nå når det diskuteres hvordan fotgjengere og syklister kan få tryggere ferdsel over Årnes-brua, sier Øystein.

Han mener det må kunne utredes om bru-karene til den gamle Årnes-brua kan benyttes. Det vil i så fall bety at gangbrua vil komme like ved den planlagte innfallsportalen til Årnes sentrum når den nye undergangen står ferdig.

Det var Årnes Vel som tok initiativ til å sette gangvegen på dagsorden, og Øystein håper det nå blir en politisk sak.

— Jeg ser av svaret fra Statens vegvesen til Årnes Vel at kommunen inviteres til å prioritere sine prosjekter. Politikerne i Nes har dessverre ikke fått dette til behandling. Det bør vi få, og da vil det være naturlig å relansere forslaget om en egen gang- og sykkelbru over Glomma, sier han til RB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**