—Høyre svikter personvernet

I dag gikk Høyre inn for å forhandle med Arbeiderpartiet, og har uttalt at de er for Datalagringsdirektivet. — Dette er en skuffende og trist dag for alle liberale krefter som vil ha et sterkere personvern. Det ligger an til at Datalagringsdirektivet blir vedtatt, og Høyre er den skyldige part, sier Helge Solum Larsen, nestleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Høyres gruppemøte bestemte seg i dag for å gå inn i forhandlinger med Arbeiderpartiet om Datalagringsdirektivet.

Trist dag for personvernet

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Dette er en trist dag for personvernet og alle som hadde håpet at Høyre ville velge å finne løsninger som ikke medfører at Datalagringsdirektivet blir implementert, sier nestleder Ola Elvestuen.

— Selv om Høyre har sagt de skal forhandle med alle til slutt, har de akseptert Datalagringsdirektivets minimumskrav. Venstre er ikke med på å forhandle om menneskerettigheter og personvernets eksistens, sier Solum Larsen.

Wire

Foto: stock.xchng

Venstres motstand mot Datalagringsdirektivet startet allerede i 2006. Motstanden har vært begrunnet i rettsstatlige grunnverdier, samt borgernes ytringsfrihet og pressens kildevern. En lagring av alle borgeres kommunikasjon bryter med alle disse verdiene.

Les mer om Venstres motstand mot Datalagringsdirektivet

Ingen av de store bekymringene for næringslivet og personvernet er tatt til følge i Høyres utsagn i dag.

Helge Solum Larsen

Foto: Thor Erik Skarpen

— Det såkalte næringspartiet Høyre svekker konkurranseevnen i telekombransjen, og det såkalte personvernspartiet Høyre ser ikke ut til å bry seg om at norske borgeres trafikkdata skal lagres i Romania. Personvernsforslagene deres kunne de fint foreslått uten å røre Datalagringsdirektivet. Dette er bare fasade for å redde ansikt. Det kan virke som hele prosessen har vært et spill for galleriet, sier Solum Larsen.

Venstres alternativ til DLD
Venstre har nylig levert inn forslag til Stortinget for å forbedre både politiets ressurser og personvernet uten å gå inn for lagring av alle norske borgeres trafikkdata. Det ser nå dårlig ut for å få til en mer fornuftsbasert tilnærming til kriminalitetsbekjempelse.

— Høyre gjør nå et verdivalg og kan ikke lenger kalle seg et liberaltkonservativt parti dersom det sørger for implementering av DLD. Liberal er et hedersord forbeholdt de som faktisk bryr seg om individets frihet. Høyre er alltid velkommen til denne klubben, men dagens beslutning fra Høyre er bare trist og stokk konservativ. Veien tilbake er lang, avslutter Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**