Maktsjuke og udemokratiske Venstre

Nå har det vært flere innlegg i det siste som klager over at Venstre får for mye makt i forhold til antall stemmer. Så da ser dere folkens, at det nytter å stemme Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hvis dere er lei av ineffektivt byråkrati, hvis dere er lei av å bli overkjørt av staten og de store organisasjonene og heller vil distribuere makta blant folk flest, hvis dere tror på en spennende fremtid med innovative små og mellomstore gründer-bedrifter som driver økonomien, hvis dere tror og stoler på dere selv og på hverandre, hvis dere tror mer på å legge ting til rette for fornuftige valg heller enn å pålegge og tvinge folk til å gjøre som staten vil, hvis dere bryr dere om de svake i samfunnet, hvis dere bryr dere om miljøet og fremtiden vår, da er en stemme til Venstre ikke bortkastet.

Selv om noen tydeligvis skulle ønske det, er det ikke slik at Venstre kun kjemper for 4% av sakene sine hvis de får 4% oppslutning. Vi kjemper for 100% av sakene våre 100% av tiden. Selvfølgelig gjør vi det, og selvfølgelig prøver vi å samarbeide der vi får størst gjennomslag for sakene våre. Noe annet hadde vært idioti. Det blir for dumt å klage over at Venstre ikke er idioter.

Jeg synes Høyre er for lite opptatt av å ta vare på de svake i samfunnet, og miljøet og fremtiden vår. Jeg synes Arbeiderpartiet er for sentralstyrende, byråkratiske og negative til private initiativ. Derfor stemmer jeg Venstre. Jeg tror på en balansert politikk der de sterke får utfolde seg, og de svake blir tatt vare på. Om Venstre samarbeider med Høyre eller Arbeiderpartiet er meg likegyldig.

Christin Gorman styremedlem Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**