Politisk styringssystem fra høsten 2011

Venstres forslag til vedtak i sak 17/11

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Planutvalg
alternativ 3

Planutvalget består av samme representantene som formannskapet, men samfunnsutvalget skal være forberedende organ på alle plansaker-dvs. verksted for arealbruk og reguleringssaker.

Klagenemnda
alternativ 1
Det skal fortsatt være en særegen klagenemnd

Utvalg
Utvalgene består av 7 medlemmer

Kulturutvalg alternativ 2:
Arbeidsfelt: idrett, bibliotek, kulturskole, kino, miljø

Samfunnsutvalg alternativ 1
Arbeidsfelt: landbrukssaker, næringssaker, utøving av eierskap, infrastruktur og samferdsel, vann, avløp, brann renovasjon, park
forberedende organ for alle plansaker – politisk verksted for arealbruk og reguleringssaker

Franziska Wika
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**