Sak 25/11 Bruk av forkjøpsrett til erverv av Skjervengan leir

Innlegg i debatten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er enig i at kommunen benytter seg av forkjøpsretten av Skjervengan leir.

I likhet med Ungdomsrådet ønsker vi imdlertid ikke bygging av en ny videregående skole på disse arealene, men signaliserer her at vi ønsker å bruke området til en Næringsutviklerpark for gründere og innovatører, høyskolesenter samt boligbygging, gjerne for omsorgstjenesten.

Kompetansenæringer vil kunne skape et kunnskapsmiljø i kommunen og fange oppmerksomhet fra ungdom som har flyttet fra distriktet for å utdanne seg og som ønsker å flytte tilbake til regionen.

Vi ønsker at kommunen bør satse på vekst ved å støtte opp om positiv næringsutvikling innen områder som vil skaffe kommunen nye kompetansemiljøer og gjør at Vefsn blir en attraktiv kommune for ungdom med visjoner og ønske om å skape.

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**