Svar på tiltale fra Venstre

I Akers Avis Groruddalen fredag 4. mars etterlyser Ben Borgen (Rødt) Venstres holdning i Adecco-saken spesielt, og til konkurranseutsetting generelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Grorud Venstre

I Venstre er vi selvsagt ikke for sosial dumping slik Rødt vil fremstille det. Lover og regler skal overholdes uavhengig om tjeneste er private eller offentlige. Det er kvaliteten i tjenestene som teller, og et kvalitetskriterie er selvsagt om arbeidsmiljøloven følges og at ansatte har det godt på jobb. Det mener vi er et gode i seg selv.

Venstre er tilhenger av å slippe til private aktører der det egner seg, men mener samtidig at kommunen må kontrollere lønns- og arbeidsvilkår og at kvaliteten er god, uavhengig av hvem som leverer tjenestene. Dette er det bred politisk enighet om. I den konkrete Adecco-saken har også ansvarlig Byråd tatt ansvar og sagt opp kontrakten med Adecco. Dette støttes selvsagt av Venstre.

Det finnes dessverre mange eksempler på dårlige arbeidsforhold, også i det offentlige. Ben Borgen kommer selv med gode eksempler på dette og hvor vanskelig det er å avsløre dårlige forhold i det offentlige. At tjenestene er offentlige er heller ingen garanti for god etisk standard og kvalitet. I barnehagene er sykefraværet høyt, barnegrupper utvides og ufaglærte settes til lederoppgaver over en lav sko.

Omleggingen i NAV er også et eksempel hvor man ikke har klart å få til gode arbeidsforhold for de ansatte. Dette til tross for at både barnehagene og NAV er offentlig drevet. Grorud Venstre tar avstand fra all form for sosial dumping, også i det offentlige. Det har Grorud Venstre vist til de grader i vårt engasjement for ansatte og brukere av bydelens tjenestesteder. Det skal vi fortsette med.

Ben Borgen skriver at det er Venstre og Rødt som har avslørt klager og dårlige forhold i bydelens kommunale barnehager. Dette er feil. Sannheten er at Rødt kom først på banen etter at Venstre gjennom flere år har satt søkelys på saken i ulike fora, blant annet 12. juni 2008 i Oppvekstkomiteens åpne halvtime og utallige avisinnlegg i Akers Avis Groruddalen.

Jon Julius Sandal, leder i Grorud Venstre
Lars Olav Fosse, nestleder i Grorud Venstre
Bjørn Smestad, styremedlem i Grorud Venstre

Innlegg i Akers Avis Groruddalen 9. mars 2011

Les også:
Kvalitet og sikkerhet i barnehagen
Grorud Venstre i åpen halvtime
Grorud Venstre er bekymret over kvaliteten i bydelens store basebarnehager

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**