Et godt budsjett for barna i Frogn

Budsjettet Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet gikk sammen om vil bidra til at det fortsatt blir et godt tjenestetilbud i Frogn i årene som kommer, både for eldre, hjelpetrengende og barnefamilier, står det i dette innlegget fra Amta 10. mars 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Frogn kommune har et meget godt tjenestetilbud. Budsjettet Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet gikk sammen om vil bidra til at det fortsatt blir slik i årene som kommer, både for eldre, hjelpetrengende og barnefamilier. At noen gjerne ville hatt mer, må vi leve med.

En spørreundersøkelse Kommunenes sentralforbund har gjennomført viser at 88% er fornøyd med de kommunale tjenestene i Frogn. Det er bedre enn gjennomsnittet, og slik skal det være. Samtidig koster det å ha høy standard. Ved begynnelsen av siste budsjettprosess meldte enhetene inn behov som betydde årlige økninger i driftsbudsjettet på omtrent 30 millioner. Å akseptere dette ville raskt spise opp kommunens handlingsrom til å gjennomføre andre tiltak til befolkningens beste. Utgiftsvekst i kommunens sentrale tjenester er den største trusselen mot velferden i Frogn på lengre sikt.

Rådmannen fikk derfor i oppdrag å redusere kostnader på områder der det var forsvarlig. I budsjettprosessen avviste vi flere kutt som har betydning for tjenestetilbudet til barn og unge. Vi skjermet skolen for kutt som ville gått ut over barnas faglige og menneskelige utvikling. Vi økte ressursene til fosterhjem i forhold til rådmannens forslag. Dette kan være helt avgjørende for om barn får en god oppvekst, eller kommer ut på skråplanet.

Både Amta, Arbeiderpartiet og KrF har gitt H-V-FrP skylden for en barnehagekrise, og satt satsingen på badeanlegg opp mot kuttene i tjenestetilbudet. Badeanlegg er ikke et luksustiltak. Det vil sikre at barna lærer å svømme, det styrker helsetilbudet, både forebyggende og i behandling. Det er også en investering i Drøbak som reisemål for befolkningen i Follo og Oslo. Det er samtidig et tiltak som vil styrke livskvaliteten for både unge og eldre i vår kommune. Gjennom god økonomistyring kan vi skape rom for dette tiltaket.

Vi legger til grunn at barnehagene gjør det de kan, slik at begrensede ressurser i minst mulig grad rammer barna. Barnehagene ble skjermet for bemanningskutt i 2010-budsjettet, men måtte ta et kutt i 2011-budsjettet. Utdanningsforbundets Linda Martinsen uttaler nå til Amta at de ansatte bare kan bruke 9 minutter på hvert barn i løpet av en arbeidsdag. Vi skulle gjerne vite hvordan det blir så ille, for med 6-7 barn pr voksen blir vel ikke 9 minutter pr barn mer enn en times arbeid?

Vi avventer nå en grundig orientering fra rådmannen, slik leder for utvalg for oppvekst, omsorg og kultur har bedt om, og vil da få enda bedre grunnlag for å vurdere om barnehagene har tilstrekkelige ressurser.

Thora Bakka, Høyre
Erik Lundeby, Venstre
Ole Scheie, Fremskrittspartiet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**