Gjennomslag for flere boliger på Ringvoll

Før forslag til ny kommuneplan ble lagt ut på høring, fikk Venstre gjennomslag for å øke antall boliger til utbygging på Ringvoll til 75.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Vi må si oss fornøyd med dette, kommenterer Venstres medlem av kommuneplanutvalget, Simen Saxebøl.

I det opprinnelige forslaget lå det kun inne 25 boliger til utbygging på Ringvoll frem til 2022. Venstre gikk tidlig ut og ville ha en økning av dette området, for å sikre en naturlig vekst på Ringvoll og for at det skal være attraktivt for grunneierne å starte arbeidet. Etter forhandlinger med de andre partiene endte det altså opp med at 75 boliger ble tatt inn i forslag til ny kommuneplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**