Områdeplan for rehabilitering

Rådmannen anbefaler overfor HU for oppvekst og omsorg at Risør kommune slutter seg til forslaget il høringsuttalelse fra rådmennene i Østre Agder om Sørlandet sykehus HFs områdeplan for rehabilitering 2011-2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Planen kan få stor betydning for samhandling mellom sykehus og kommunen

Planen kan få stor betydning for samhandling mellom sykehus og kommunen
Foto: Jan Einar Henriksen

Planen inneholder foslag til etablering av møteplasser mellom brukere, helseforetaket og kommunene og planen skal behandles av styret for Sørlandet sykehus HF våren 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**