Større frihet og selvstyre i skolen

Venstre vil at de videregående skolene i Akershus skal utvikle sin egen profil. Vi vil skape enda mer spennende skoler for elever og lærere. Vi ønsker mindre sentralstyring, sterkere fagmiljøer og større frihet og selvstyre, sier Inge Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Bakgrunnen for vedtaket om temaskoler er ønsket om stor frihet for den enkelte skole til å utvikle sin egenart. Hensikten med dette er mindre sentralstyring, sterkere fagmiljøer og større frihet og selvstyre. Vi mener at skolene skal ha stor frihet til å spesialisere seg innen enkelte fagretninger, eller noe som kan være en bærende ide for hele skolen. Vi tror skolene blir mer spennende for elever og lærere gjennom frihet og ansvar for egen virksomhet.

Det er gode liberale prinsipper som ligger til grunn for at skoleledelse og lærere skal ha stor frihet til å tilrettelegge undervisningen på sin skole og i sitt fag. Vi har så mange videregående skoler i Akershus at det vil være en fordel for elevene at de utvikler sin egen profil, og at elevene kan søke seg til den skolen og det utdanningsprogrammet som passer den enkelte. I deler av fylket vårt ligger de videregående skolene så tett at det ikke er en enkelt skole som er den naturlige nærskolen. Da vil temaprofil og egenart ved skolene kunne være berikende både for de som jobber ved skolene og elevene.

En av årsakene til å innføre temaskoler ved de videregående skolene i Akershus er å skape sterkere fagmiljøer ved skolene. Litt på samme måte som at sykehusene spesialiserer seg innen noen fagfelt, kan spissing av skoletilbudet gjøre fagmiljøet bedre. Vi er klar over at ved en del distriktsskoler vil det fortsatt være hensiktsmessig med et bredt skoletilbud, men vi tror ikke at fagmiljøet ved disse skolene blir dårligere ved at skoler mer sentralt i fylket utvikler en spissere temaprofil.

 Flertallet i fylkestinget jobbet fram forslaget om temaskoler med det formål å skape en enda mer spennende videregående skole i Akershus, preget av gode læringsmiljøer og mangfold.

Flertallet i fylkestinget jobbet fram forslaget om temaskoler med det formål å skape en enda mer spennende videregående skole i Akershus, preget av gode læringsmiljøer og mangfold.

Det har vært hevdet at flertallet i fylkestinget ønsker å gå bort fra kombinerte skoler og tilbake til de gamle gymnasene og yrkesskolene. Dette er ikke korrekt, og slike påstander er bare med på å skape usikkerhet ute på skolene. Videre er dette med temaskoler en reform som vi kommer til å bruke tid på å utvikle. Skolebygningene i seg selv har en del begrensninger, samtidig som det vil fungere best når skolene og skoleledelsen selv er i førersetet når de skal utvikle sin temaprofil.

Jessheim vdg skole skal bygges for 1500 elever, og i den forbindelse skal det vedtas et byggeprogram. Lenge før byggeprogrammet er vedtatt kritiseres vi for at det framtidige utdanningstilbudet ved skolen skal ødelegge muligheten for å utvikle de øvrige skolene på Øvre Romerike. Det er flere år fram til at nye Jessheim vdg skole er ferdig bygd, og dermed alt for tidlig å vedta hvilke utdanningsprogram vi skal ha der. Nå har vi fått utredet hvilke utdanningsprogram som bør inngå i byggeprogrammet. Vi kommer til å foreta en viss avgrensning, men bygge en skole som er fleksibel nok til å møte framtidens behov.

Avslutningsvis må jeg nevne at Romerike forventer sterk befolkningsvekst de kommende tiårene. Vi vil ha god bruk for både nye Jessheim vdg skole og de øvrige skolene i regionen. I den forbindelse må vi se på hvordan utdanningsprogrammet studiespesialiserende kan styrkes og gjøres mer attraktivt ved de videregående skolene Nannestad, Nes og Eidsvoll.

Inge Solli (V)
Fylkesvaraordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**