Vefsn Venstres 2. kandidat

10.3.2011 Tom Arne Kvitnes (54 år) vernepleier

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Tom Arne Kvitnes

Foto: Pål Urvik

Tom Kvitnes meldte seg inn i Vefsn Venstre under tidenes medlemsboom etter siste stortingsvalg. Som yrkesbakgrunn har han først 20 år i byggefaget som snekker og bygningstekniker i privat sektor og senere som avdelingsingeniør i kommunal sektor. Ved århundreskiftet tok han ny utdannelse som vernepleier med tilleggsutdannelse i spesialpedagogikk. Han jobber nå i Miljøterapitjenesten der han stortrives sammen med de han kaller “verdens beste kolleger.”
Hans hovedbudskap er at flest mulig innbyggere må engasjere seg aktivt for å utvikle og sikre demokratiet. De beste avgjørelser mener han skjer etter en bred diskusjon blant kommunens innbyggere. Å delta i avgjørelsene gir eierforhold til resultatene og vil drive lokalsamfunnet framover.
Andre saker han brenner for er "den gode skolen" der han vil fokusere på "den gode læreren". Spesielt setter han fokus på elever med spesielle behov og at de skal få den oppfølgingen de har krav på. Helsepolitikk er en del av hans hverdag, både med fokus på brukernes behov og en verdsetting av helsearbeidernes gode innsats for å gi brukerne et verdig liv. Han mener en levende og aktiv bykjerne med gode møtesteder for befolkningen er viktig. Å legge forholdene til rette for bedriftsetableringer må også være høyt prioritert i Vefsn Kommune. Friluftsliv og miljøvern er også blant interessene.
Mest av alt er han blitt en patriotisk vefsning som er stolt over å bo i landets mest fantastiske region. Tom vil gjerne bli med på en dugnad for utvikling av lokalsamfunnet. I denne dugnaden mener han Vefsn Venstre vil være en god plattform å stå på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**