Kommunesammenslåing: Ja til utredning!

Det var kanskje et “tja” til kommunesammenslåing i folkemøtet i Råde 8/3 som FB skriver, men det var et tydelig ja til å få utredet de forskjellige alternativene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Alternativene er:
1.Sammenslåing med en bykommune. Moss har av forståelige grunner ivret for dette. Moss AP har til og med foreslått tvang for å få nabokommunene inn i en Moss storkommune.
Er vi i en mindre landkommune tjent med dette? En kan lett forestille seg hvem som blir den tapende part når saker som flytting av avfallsfyllinga og en ny innfartsvei til Bastøfergene skal avgjøres.

 Kyrre Alværs forslag til kommunevåpen for en evt. Vansjø kommune.

Kyrre Alværs forslag til kommunevåpen for en evt. Vansjø kommune.

2.Sammenslåing av landkommunene rundt Vansjø; Rygge, Våler og Råde. Dette alternativet har Råde Venstre argumentert for en stund. Nylig har vi også fått følge av Frp. (Skjønt en landsomfattende folkeavstemming hvor folk stemmer ja eller nei til større kommuner generelt, er absurd.) Råde Venstre har hovedsakelig vært drevet av et ønske om å forbedre kommunens økonomi og tjenester uten å bli innlemmet inn i en storbykommune. Med Samhandlingsreformen som kommer 1/1/12 er det også nye grunner for en slik sammenslåing. Helsefagmiljøet er bare ikke godt nok til å mestre dette.

3.Råde fortsatt en egen kommune; ikke av de aller minste, men godt under gjennomsnittet.
Det er vel kun SP igjen av partiene som hårdnakket vil ha et slikt løp uten seriøst vurdere fordeler og ulemper ved alternativene. Skjønt selv SP syntes å være på glid sist tirsdag.

Ordfører Løkke var ikke stemt for noen utredning av alternativene. Forhåpentligvis var dette av bekymring om budsjettet og ikke av andre grunner. En utredning er nødvendig for at kommunens beboere og folkevalgte skal kunne ta en informert beslutning om dette. Ideelt bør det være et samarbeidsprosjekt med de to andre kommunene som er i tilsvarende posisjon.

Martin Thyrum
Styremedlem og 6.kandidat Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**