Tilskudd til lokalmedisinske sentra reises i Stortinget

Statssekretær Mathiesen i helsedepartementet var på besøk i Stavanger tidlig i mars. Mathiesen svarte på direkte spørsmål fra Venstres Per A. Thorbjørnsen at det ikke var lagt opp til investeringstilskudd til lokalmedisinsk sentra slik det er forutsatt i samhandlingsreformen. Nå havner uttalelsene i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


-Stavanger kommune har vært helt klar på reformen må fullfinansieres både driftsmessig og investeringsmessig, sier Thorbjørnsen. Han leder levekårstyret i Stavanger kommune.
Lokalmedisinsk sentra er hovedbærebjelken i samhandlingsreformen. -Når vi skal ta imot mot pasienter fra sykehuset — ferdigbehandlet men ikke utskrivingsklare —må de til et sted hvor de kan få oppfølging, rehabilitering og pleie, sier han.

-Statssekretæren sa vi kan få tilskudd som ved sykehjemsbygging. Det dekker 25 % av kostnadene til sengepostene, men ingenting til andre områdene. I Stavanger vil et slikt senter inkl. tomt raskt beløpe seg til 200 mill. Staten vil vurdere å støtte hver seng med ca. 890 000 tusen, med 20 senger gir det oss ca. 19 mill i beste fall. Da vil Stavanger garantert ikke bygge. Da faller samhandlingsreformen sammen som et korthus, sier Thorbjørnsen.

Thorbjørnsen har tatt statasekretæren oppsiktsvekkende utalelser opp med Venstres stortingsgruppe som nå har levert skriftlig spørsmål om saken. Les spørsmålet her >>

-Det er bevilget ca. 130 mill. til samhandlingsprosjekter i 2011 og det er bra, sier Thorbjørnsen. -Men det skal deles på 430 kommuner og summen samlet gir ikke engang mulighet til å bygge et (1) LMS i en stor kommune, slår han fast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**