uttalelse: Leksehjelp i skolen

Regjeringa har pålagt alle skoler å gi tilbud om frivillig leksehjelp for 1.-4. klasse. De som kan trenge leksehjelp er barn fra 4. klasse og oppover, de har mye lekser og har behov for assistanse som ikke alltid kan søkes i heimen.
– Med svar fra statsråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Barn i denne aldersgruppe trenger stor grad av hjelp og den hjelp de trenger burde gis av kvalifiserte pedagoger.
Nordland Venstres råd er: La skolene gjøre det som er mest tjenelig for den enkelte elev. Sats på tidlig innsats med kvalitet og få bort pålagt detaljstyring straks!

Årsmøte i Nordland Venstre 13.februar 2011

Les svaret fra [eksternlink#https://www.venstre.no/files/nordland/nordland/uttalelser/Leksehjelp i skolen – svar fra statråden.pdf]Statsråden på Nordland Venstres uttalelse – klikk her![/link]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**