Arild Raftevoll – ordførerkandidat

på Askøy Venstre sin liste for kommunevalget – 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Topp trio, fra venstre Simon Furnes, Arild Raftevoll og Marit H. Leirheim

Foto: Privat

Askøy Venstre har i helgen (lørdag15.01) holdt nominasjonsmøte på Marholmen Brygge. Der ble Arild Raftevoll (42), Marit Helen Leirheim (58) og Simon Furnes(19) enstemning valgt som topp tre til å fremme partiet i valgkampen. Dette er askøyværinger som ønsker å dra kommunen i en mer liberal retning , og samtidig gjenspeiler lokalpartiets alder og politiske vilje!

Arild Raftevoll

Foto: Maiken Raftevoll

Arild Raftevoll har gjort en god jobb som lokallagsleder, og dette er en jobb han ønsker å fortsette med også i kommunestyret etter valget. Kleppeværingen har lang fartstid i partiet, og er en kjent venstremann i
organisasjonen. Opptreden i kommunestyret er han ikke helt ukjent med, som møtende varamann i enmannsgruppa vet han mye om hva det handler om. Han ser klare utfordringer for de små partiene slik situasjonen er i dag:

– Per Roald Midtøy og undertegnede står nok ikke hverandre spesielt nær når det kommer til politiske synspunkter, men en ting kan vi være enige om, og det er at rommet for å drive politisk arbeid er særlig til fordel for de tre største partiene i kommunen, mener Raftevoll.
Det er selvfølgelig alltid lettere å drive politikk når du er et stort parti, men det er en grense for hvor vanskelig det skal være for de små. Det er en utfordring å sette seg inn i saker når en ikke har fast plass i de faste utvalgene, og når det blir opprettet ad-hocutvalg får en heller ikke plass i disse. Det er følgelig en del informasjon en går glipp av underveis, og det viser seg å være nesten uråd å kunne nå fram med endringer når slike saker kommer til kommunestyret.

-Derfor må antall kommunestyrerepresentanter og antallet utvalg økes. Det vil gjøre det lettere å involvere seg i det politiske arbeidet, og samtidig gjenspeile den befolkningsøkningen vi har hatt og fremdeles har i kommunen. I en kommune er det viktig å ha plass til de små partiene for å ha et levende demokrati, fastslår Raftevoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**