Leserinnlegg Farsunds avis

Frivillighetssentral

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Koordinering av frivillighetsarbeid
Farsund Venstre ønsker å styrke arbeidet blant frivillige. Opprettelse av frivillighetskoordinator vil kunne bidra positivt til dette. Kommunen har mange utfordringer både blant unge og eldre. En frivillighetskoordinator kan være bindeledd mellom frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og kommune. Denne funksjonen kan samordne tiltak. Samordning av tiltak kan gi økonomisk og ikke minst menneskelig gevinst, på lang og kort sikt. I kommunen har vi mange gode eksempler slik som Lions som bidrar for å få til mini-cup i fotball, Røde Kors med sin uttrettelige Besøkstjeneste, ildsjeler i utvikling og videreføring av festivaler, Civitan som ønsker "å jobbe for en bedre samfunnsånd "(sitat FA 27.11.10), og ikke minst alle foreninger som aktiviserer og mobiliserer aldersgrupper på ulike felt. Farsund Venstre mener at frivillige organisasjoner bidrar til stor verdiskapning i lokalsamfunnet. Denne verdiskapningen må vi verdsette, styrke og bygge videre på.
Leder Farsund Venstre
Beate M. Johnsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**