Beregning av eiendomsskatt

Eiendomsskatten skal prinsipielt beregnes på grunnlag av eiendommens omsetningsverdi, men det er vedtatt faste regler for beregning av denne verdien som nedenfor er omtalt som skattetaksten. Risør bystyre har vedtatt at eiendomsskatten skal beregnes av 50 prosent av skattetakstbeløpet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Lavt beregningsgrunnlag for eiendomsskatt i Risør

Lavt beregningsgrunnlag for eiendomsskatt i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Fra Risør kommunes hjemmeside har vi sakset følgende informasjon:

“Skattetaksten beregnes på grunnlag av disse hovedreglene:
• tomteverdi; for bolig kr. 200.000, (for fritidsbolig kr. 250.000)
• verdi av bygninger beregnet etter en pris for boliger på kr. 5.000 pr. m², (for fritidsboliger kr. 4.000 – 5.500) og garasjer, uthus og lignende kr. 1.500 – 2.500 pr. m². (måleregler Norsk Standard 3439)
• bygningenes verdi korrigeres så med en faktor (0,6 – 1,0) for alder
• verdien av tomt og bygg korrigeres så med en faktor (0,8 – 1,2) for standard, og med en faktor (0,6 – 2,5) for beliggenhet, adkomst og lignende

For å beregne skattetaksten har kommunen engasjert autoriserte takstpersoner som gjennomfører taksering basert på arealopplysninger (GAB-registeret), og utvendig befaring på eiendommen.

De verdier som er kommet fram gjennom dette arbeidet, legges så fram for en politisk valgt skattetakstnemnd som fastsetter og vedtar skattetaksten. Skattetakstnemndas vedtak kan påklages til en ankenemnd. Bystyret har vedtatt at eiendomsskatten skal beregnes av 50 prosent av skattetakstbeløpet. (Eksempel: Skattetakst er fastsatt til 1.000.000, beregningsgrunnlaget er 50 prosent, altså blir skattegrunnlaget kr. 500.000. Eiendomsskatten beregnes så i promille av skattegrunnlaget)”

De borgerlige partiene i Risør er garantister for at dette beregningsgrunnlag ikke økes!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**