Miljøpolitisk seminar for Unge Venstre-medlemmer

Over 40 Unge Venstre-medlemmer fra flere Østlands-fylker var samlet til miljøpolitisk seminar i Larvik fra fredag 11. til søndag 13. mars. Samtidig var det trinn 2 i Unge Venstre-skolen hvor det var en ypperlig sjanse til å bli kjent med flere unge liberalere og innholdet i liberal politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I løpet av samlingen var det fellesinnledninger om ideologi og aktuelle politiske spørsmål og medieverksted. Det var også aksjoner og stands i Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Blant foredragene var temaene rusomsorg, innvandring, medlemsverving og workshop med fokus på medier. Det ble også anledning til debattskolering.

Seminaret hadde blant annet foredrag ved Bellona og Ulla Nordgarden fra Buskerud Venstre.

At Unge Venstre skal bli godt synlige i dette valgåret bør ingen være i tvil om!

 Deltagerne samlet på Mesterfjellet ungdomsskole i Larvik

Deltagerne samlet på Mesterfjellet ungdomsskole i Larvik
Foto: Karin Frøyd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**