Venstre vil ha nasjonalt løft for skolehelsetjenesten

Venstre er opptatt av å styrke skolehelsetjenesten. Derfor lover Venstre en nasjonal opptrapping med 125 mill. kroner årlig i bevilgninger over fire år, skriver Vestfold Venstres leder Hilmar Flatabø i en kommentar i ulike Vestfoldaviser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hilmar Flatabø

Hilmar Flatabø
Foto: Kåre Pettersen

Venstre har allerede i inneværende års statsbudsjett startet denne opptrappingen og foreslått å bevilge 125 mill. kroner til formålet. Regjeringspartiene stemte mot forslaget når budsjettet ble behandlet

Venstre vil gå i spissen for et løft for den norske elevhelsen. Samlet vil satsningen koste en halv milliard kroner, det er et stort løft, men de som sliter fortjener en stor og målrettet satsning.

Venstre mener at skolehelsetjenesten ikke bare er en viktig del av skolen, men også en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten.

Tre viktige faktorer hvorfor Venstre vil styrke skolehelsetjenesten:

Forebyggende helsearbeid:

Skolehelsetjenesten skal legge til rette for god helsemessig livsførsel, og tidlig fange opp symptomer på helseproblemer. Slik unngår man med enkle grep at mange blir langvarige pasienter senere i livet.

Sosial tilstedeværelse:

En skolesykepleier kan på helt andre områder enn lærere, fange opp signaler om mistrivsel, skader og psykiske belastninger. Barnevernet er avhengig av god kommunikasjon med skole og helsetjeneste. En styrking av begge tjenester er derfor viktig for å hindre at unge faller fra på grunn av sosiale problemer. Koordinering mellom barnevern, skolehelsetjeneste og skole må bli langt bedre.

Lærernes arbeidssituasjon:
Lærere opptrer i dag ikke bare lærere, men også sosialarbeidere og byråkrater. Det er ikke slik Venstre vil ha det, og vi er enig i Tidsbrukutvalgets rapport som etterlyser tiltak for å frigjøre tid til lærernes kjernefunksjoner. Læreren skal ikke slutte å være en sosial omsorgsperson, men en styrking av skolehelsetjenesten kan frigjøre mer av lærernes tid til å være lærer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**