Endelig satses det skikkelig på rusomsorgen i Eigersund

Kommunesyret vedtok enstemming at det skal bli etablert et interkommunalt samarbeid i rusomsorgen under ledelse av Stavanger universitetssykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre støtter denne saken og spesielt den oppsøkende delen av prosjektet gjør at flere rusmisbrukere nå kan få en bedre oppfølging av god faglig kvalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**