Interpellasjon fra Erik Ringnes

Hva slags krav til utførelse av arbeidet stilles det til entreprenørene i forbindelse med anbud på asfaltering av fylkesveiene i Hedmark?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det skal brukes ca 95 millioner kroner til asfaltering av riks-og fylkesveier i Hedmark i 2011, hvorav 35 millioner kroner på fylkesveier. Godt bærelag og grundig forarbeid er avgjørende for at asfaltdekket skal vare lengst mulig. Hva slags krav til utførelse av arbeidet stilles det til entreprenørene i forbindelse med anbud på asfaltering av fylkesveiene i Hedmark?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**