Ny handlingsplan for kulturnæringer

Kulturnæringer er et mulighetsområde i arbeidet med å skape arbeidsplasser og kreative miljø i Trøndelag. Hensikten med Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag er å se helheten i oppfølgingen av kulturnæringsfeltet og gjøre en prioritering av innsatsområder, sier fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen, i en kommentar til fylkeskommunens nye handlingsplan for kulturnæringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

Gjennom den første handlingsplanen er teater, musikk og film som næring valgt ut som prioriterte innsatsområder de neste to årene. Foreslått handlingsplan for 2011-2012 vurderes som et godt utgangspunkt for å nå målene som er satt i Strategiplanen.

-Innen kulturnæringsområdet er det viktig å løfte fram de gode eksemplene og sikre de gode vekstvilkår, samtidig med at det legges til rette for etablering av nye bedrifter og aktører. En videreutvikling av kompetansesentra og bransjenettverk innenfor innsatsområdene teater, musikk og film vil kunne bidra i en slik retning, sier Haraldsen.

Ny kompetanse i det offentlige skal legge til rette for at kulturnæringene kan få gode vekstvilkår i Trøndelag. Det er et ønske å videreutvikle det offentlige støtteapparatet, aktuelle innovasjonsmiljø og virkemidler slik at de blir relevante, forstått og funksjonelle for kulturnæringene. Etablerte næringsområder som for eksempel industri har ofte et annet foretningsmessig utviklingsløp. Kulturnæringsområdet kjennetegnes av mange enkeltmannsforetak hvor målet for alle nødvendigvis ikke er hurtig vekst og høy økonomisk avkastning. Det enkelte produkt har ofte en så stor originalitet at det å knytte seg sammen i klynger og felles arenaer blir viktigere enn å konkurrere. Vekst innenfor kulturnæringsområdet skjer som oftest gjennom etablering av flere nye små bedrifter som samarbeider om større oppgaver. Samarbeid mellom ulike fagområder og over sektorgrenser er særlig viktig for kulturnæringenes utvikling og vekst også i Trøndelag.

Les mer her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**