Historiske valglister for Akershus Venstre

Her er alle stortingsvalglister for Akershus Venstre fra 1945 til 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Halfdan Hegtun toppet Venstres liste i 1969.

Halfdan Hegtun toppet Venstres liste i 1969.
Foto: Christoffer Biong

Stortingsvalglister for Venstre i Akershus fra 1945 til 2009

1945
Statsråd Gunnar Jahn Aker
Småbruker og kirkesanger Peter Djupvik Blaker
Husmor Ingegerd Lorange Aker
Gårdbruker Kristian G Skedsmo Nordre Høland
Pastor Peder Scheie Strømmen
Rutebileier Arnold Sæther Hurdal
Cand.mag. Bergljot Kristensen Bærum
Rektor/professor Lars Loe Ås
Forstkandidat Nils N Ihler Skedsmo
Snekker Oskar Syversen Lillestrøm
Res.kap. L Kjørsvik Son
Hagebrukskandidat Astri Frisak Ås
Skolebestyrer Enok Osnes Aker

1949
Overrettsakfører Helge Østerud Nes
Referentrevisor Ingerid Gjøstein Resi Oppegård
Byggmester Ingvar Bratterud Bærum
Hagebrukskandidat Astrid Frisak Ås
Stud mag Georg Stang Bærum
Gårdbruker Sverre Melby Hurdal
Håndarbeidslærerinne Laura Tonberg Ullensaker
Gårdbruker Kristian G Skedsmo Nordre Høland
Hustellærerinne Helga Kringlebotten Emanualsen Bærum
Lektor Eirik Sundli Eidsvoll
Banemester Harald Eriksen Lillestrøm
Sykepleierske Magda Grude Bærum
Lærer Johan Ørjasæther Setskog

1953
Overrettsakfører Helge Rognlien Bærum
Referentrevisor Ingerid Gjøstein Resi Oppegård
Res.kap. Peder Scheie Skedsmo
Lensmann Martin Tandstad Hurdal
Håndarbeidslærerinne Laura Tonberg Ullensaker
Gårdbruker Trygve Leirud Sørum
Førstesekretær Lars Eide Drøbak
Lektor Bent Vale Ski
Lærerinne Anne-Helene Eriksen Bærum
Gårdbruker og ordfører Lars Krogh Søndre Høland
Husmor Solveig Roll-Hansen Blaker
Banemester Harald Eriksen Lillestrøm
Lærerinne Aasa Lindberg Asker

1957
Overrettsakfører Helge Rognlien Bærum
Generalmajor Olaf Helseth Oslo
Lærerinne Aasa Lindberg Asker
Bonde Håkon Skibsrud Ullensaker
Landssekretær Torstein Slungård Nittedal
Professor Ola Børset Ås
Husmorskolebestyrerinne Randi Laache Fenstad Eidsvoll
Bonde og ordfører Lars Kr Krogh Søndre Høland
Banemester Harald Eriksen Lillestrøm
Major Lars Eide Drøbak
Håndarbeidslærerinne Laura Tonberg Sørum
Byggmester Erik Solberg Hurdal

1961
Forsøksleder Odd Grande Ås
Lege Ida Nakling Bærum
Sekretær Torstein Slungård Nittedal
Bonde og undervisningsleder Håkon Skibsrud Ullensaker
Lektor Bent Vale Ski
Res.kap. Peder Schei Skedsmo
Byggmester Erik Solberg Hurdal
Husmor Solveig Roll-Hansen Blaker
Husmor Aslaug Sofie Kjustad Lillestrøm
Lensmannsbetjent Rolf Vik Lørenskog
Snekker Odd Abrahamsen Enebakk
Småbruker og anleggsarb Helge Rømmerud Feiring
Rådmann Helge Rognlien Bærum

1965
Utenriksredaktør Halfdan Hegtun Bærum
Sekretær Torstein Slungård Nittedal
Studiekonsulent Gerd Brevig Liestøl Bærum
Byggmester Erik Solberg Hurdal
Husmor Eva Homb Ås
Programsekretær Helge Ytrehus Lillehammer
Student Ola Johnsrud Skedsmo
Sogneprest Kåre Hognestad Aurskog
Bygningsarbeider Jostein Kvaale Nittedal
Dosent Tomas Hesthamar Asker
Lærerinne Johanna Nygaard Skedsmo
Ingeniør Ingvar Rognum Bærum
Forsøksleder Odd Grande Ås

1969
Stortingsmann, utenriksred Halfdan Hegtun Bærum
Sekretær Torstein Slungård Nittedal
Lærer Hanna Marit Odden Skedsmo
Cand.real. Gerd Brevig Liestøl Bærum
Stud.philol. Finn Børre Stokholm Frogn
Arkitekt Kari Bjerke Andersen Asker
Byggmester Erik Solberg Hurdal
Husmor Eva Homb Ås
Kontorsjef Ragnar Five Ski
Sivilagronom Gunnar Guddal Nesodden
Lensmannsfullmektig Rolf Vik Lørenskog
Lektor Eirik Sundli Eidsvoll
Trygderettsformann Helge Rognlien Bærum

1973
Torstein Slungård Sekretariatsleder Nittedal
Helge Rognlien Herredsrettsdommer Bærum
Grete Lægland Husmor Eidsvoll
Maria Morset Kurator Asker
Gunnar Guldal Konsulent Nesodden
Olav Bergsaker Student Bærum
Ola Børset Professor Ås
Kari Stensaker Student Sørum
Gerd Brevig Liestøl Cand.real. Bærum
Finn Børre Stokholm Sekretær Frogn

1977
Berit Kvæven Sivilingeniør Oslo
Helge Hveem Forsker Bærum
Fredrik Neumann Tannlege Eidsvoll
Liv Vold Klausen Husmor Ski
Ole Kristian Udnes Stud.oceon. Nes
Ruth Enger Sekretær Asker
Borge Bringsværd jr Arkitekt Frogn
Birgit Hemli Rimstad Sosialkonsulent Skedsmo
Åge Sannerholt Elverkssjef Aurskog-Høland
Asle Hoel-Knai Sjåfør Hurdal
Eldrid Uhlen Husmor Ås
Per Flatberg Cand. pharm. Lørenskog
Leikny Sjåvik Rektor Ullensaker
Hanne Marit Jahr Rektor Asker
Kari Bjerke Andersen Arkitekt Asker
Helge Rognlien Herredrettsdommer Bærum

1981
Helge Hveem Forsker Bærum
Kari Bjerke Andersen Arkitekt Asker
Per Flatberg Provisor Lørenskog
Berit Nafstad Lyftingsmo Lektor Ullensaker
Hege Berg-Nielsen Student Bærum
Arne Nesfeldt Frilufts- og naturvernkonsulent Ås
Elisabeth Kolsrud Lærer Skedsmo
Helge Stiksrud Konsulent Nannestad
Else Alkeng Husmor Nittedal
Solbjørg Nordby Kontorfullmektig Aurskog-Høland
Trygve Skøyum Rådgiver Fet
Eli Trandem Lærer Vestby
Terje Sødal Skoleelev Lørenskog
Margaret Solland Pensjonist Nesodden
Helge Rognlien Dommer Bærum
Torstein Slungård Underdirektør Nittedal

1985
Anne-Lise Bergenheim Generalsekretær Oslo
Jesper Simonsen Forskningsassistent Ås
Jorunn Holter Husmor Frogn
Jan M. Vevatne Adjunkt Asker
Vår Benum Student Eidsvoll
Bernt S. Karlsen Siviløkonom Bærum
Else Myrvang Programtekniker Nittedal
Karl H. Laache Bonde Nannestad
Inger Vidung Pensjonist Skedsmo
Rolf Sønstelie Skoleelev Skedsmo
Inger Skeide Lørenskog Fysiokjemiker
Olaf Knai Trygderevisor Hurdal
Liv B. Vassnes Adjunkt Asker
Tore Holm Karlsen Sivilingeniør Oppegård
Berit Nafstad Lyftingsmo Studieinspektør/bonde Ullensaker
Inger Røkholt Kontorfullmektig Ås
Kari Bjerke Andersen Arkitekt Asker
Helge Hveem 1. amanuensis Bærum

1989
Berit Nafstad Lyftingsmo Ass. fylkesskolesjef Ullensaker
Jan M. Vevatne Personalkonsulent Asker
Jorunn Holter Sekretær Frogn
Gerd Egede-Nissen Student Bærum
Stein Runar Olsen Naturforvalter Ås
Jon Johansen Driftsleder Hurdal
Inger Røkholt Konsulent Ås
Bjørn Egil Watsend Res.kap. Nittedal
Nanna Høvås Ingeniør Asker
Per Flatberg Apoteker Lørenskog
Birgit Rimstad Sosialsjef Skedsmo
Torgrim Huglem Bakkonsulent Bærum
Inger Tangen Bioingeniør Lørenskog
Ola Nesland Undervisningsinspektør Bærum
Gina Sigstad Pedagogisk veileder Enebakk
Arne Kongtorp Rektor Aurskog-Høland
Kari Bjerke Andersen Arkitekt Asker
Halfdan Hegtun Pensjonist Bærum

1993
Halfdan Hegtun Pensjonist Bærum
Terje Johansen Siviløkonom Frogn
Karin Gullichsen Konsulent Ullensaker
Hanne Sellæg Adjunkt Ski
Bjørn Schwensen Lektor Asker
Wenche Alstad Sykepleier Vestby
Ola Bergsaker Sivilagronom Skedsmo
Gunnar Gravdal Nerhus Studieinspektør Eidsvoll
Torhild Slåtto Journalist Ullensaker
Christian Hall Lege Bærum
Lars Erik Ripel Student Nesodden
Inger Zimmermann Rektor Bærum
Stein Runar Olsen Naturforvalter Ås
Marianne Østenby Arctander Student Asker
Tore Holm-Karlsen Sivilingeniør Oppegård
Inger Tangen Bioingeniør Lørenskog
Jorid Myrseth Lærer Nes
Torstein Slungård Avd. direktør Nittedal

1997
Terje Johansen Siviløkonom Frogn
Borghild Tenden Informasjonskonsulent Bærum
Jan Martin Vevatne Rådgiver Asker
Bente Nygård Sykepleier Nannestad
Pål Graff Student Bærum
Trine Hvoslef-Eide Forsker NLH Ås
Tom Danielson Politiinspektør Lørenskog
Lisbeth Bøhler Advokatfullmektig Ski
Torhild Slåtto Redaktør Ullensaker
Morten Listerud Hagen Student Vestby
Marit Hofset Sykepleier Lørenskog
Ida Birgitte Kurland Lærer Skedsmo
Bjørn Schwensen Lektor Asker
Bjørn Krogsrud Fengselsdirektør Bærum
Elisabeth Bakken Lærer Oppegård
Torstein Slungård Regionsjef Nittedal
Jorunn Holter Sekretær Frogn
Halfdan Hegtun Pensjonist Bærum

2001
Terje Johansen Frogn
Borghild Tenden Bærum
Jan M. Vevatne Asker
Anne Line Gudbjørgsrud Skedsmo
Asgeir A. Osnes Bærum
Lisbeth Bøhler Ski
Tom Danielson Lørenskog
Trine Hvoslef-Eide Ås
Tore Killingland Nesodden
Sidsel Skjelmerud Ullensaker
Øystein Smidt Nes
Inger Johanne Bjørnstad Oppegård
Inge Hallgeir Solli Nittedal
Siw Fjelstad Frogn
Håkon Libak Fet
Marit Meyer Asker
Per-Aage Pleym Christensen Eidsvoll
Halfdan Hegtun Bærum

2005
Borghild Tenden Bærum
Inge Solli Nittedal
Lisbeth Bøhler Ski
Jan H Harsem Asker
Anniken Holtnæs Frogn
Petter Gulbrandsen Nannestad
Ingvild Tautra Vevatne Asker
Inger Johanne Bjørnstad Oppegård
Tor Olav Steine Bærum
Roger Axelsson Ullensaker
Anne Line Gudbjørgsrud Skedsmo
Stig Breistein Vestby
Celine K Mowinckel Ullensaker
Boye Bjerkholt Skedsmo
Jorunn Holter Frogn
Wilhelm Berge d.y. Nesodden
Vegard Axelsson Ullensaker
Øystein Smidt Nes
Lars Peder Nordbakken Gjerdrum
Trine Hvoslef-Eide Ås
Jan M Vevatne Asker
Torild Skogsholm Oslo

2009
Borghild Tenden Bærum
Abid Raja Oslo
Inge Solli Nittedal
Inger Johanne Bjørnstad Oppegård
Lars Peder Nordbakken Gjerdrum
Ingvild Vevatne Asker
Boye Bjerkholt Skedsmo
Jorunn Nakken Ås
Åse Birgitte Skjærli Nes
Ole Andreas Lilloe-Olsen Bærum
Marte Enerud Risbø Eidsvoll
Tore Killingland Oslo
Gry Bøhmer Asker
Runar Bålsrud Hurdal
Christina Martinsen Asker
Guri Haveråen Vestby
Per-Åge Pleym Christensen Nittedal
Hilde Arneberg Bærum
Roger Axelsson Ullensaker
Trine Hvoslef-Eide Ås
Terje Johansen Frogn
Halfdan Hegtun Bærum

Takk til Øystein Smidt i Nes Venstre for å ha samlet inn valglistene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**