Gruppemøte 22. mars

Gruppemøte i forkant av det utsatte Formannskapsmøtet 25. mars avholdes umiddelbart etter nominasjonsmøtet som starter kl 19:00 tirsdag 22/3.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommunedelplan Alvdal tettsted skal 2.gangsbehandles i Formannskapet, og dette blir en viktig sak for gruppemøtet. Venstre har sendt en omfattende høringsuttalelse til planen, men vesentlige punkter er ikke tatt til følge i rådmannens innstilling. Det må også diskuteres hvilken holdning Venstre skal ha til de føringer som rådmannen legger i intervju i lokalpressen (Østlendingen, 19/3).

Dersom gruppemøtet trenger bedre tid til behandling er det mulighet for mytt møte torsdag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**