Sluppenkrysset — etabler kollektivknutepunkt nå!

Fordi man velger bort den beste løsningen for østsiden av Nidelven er det fare for at Trondheim mister et attraktivt, fremtidsrettet og funksjonelt kollektivknutepunkt i Sluppenkrysset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ny Sluppen bru og utbedring av rv. 706 Osloveien planlegges for tiden — hvorfor ikke velge et alternativ som inkluderer et fremtidsrettet og funksjonelt kollektivknutepunkt i Sluppenkrysset?

Det er laget en «Kommunedelplan Sluppen bru og utbedring av rv. 706 Osloveien», der det anbefales en løsning som ikke legger rette til etablering av et tydelig kollektivknutepunkt. Man velger bort den beste løsningen for østsiden av Nidelven (alternativ 3), fordi det er dyrere og det alternativet har en dårlig løsning for vestsiden av Nidelven.

Grønn buss

Foto: Stein Inge Dahn

Med tanke på den veksten vi har i byens befolkning, som gir økt behov for arbeidsplasser, offentlige institusjoner, boliger, og ikke minst vil gi økt kollektivtrafikk, ber Trondheim Venstre om at bystyret griper muligheten som ligger i å etablere et fremtidsrettet og funksjonelt kollektivknutepunkt i Sluppenkrysset.

Med en optimal kryssutforming, vil kollektivknutepunktet kunne være særdeles godt egnet til overganger mellom en framtidig bussrute Byåsen-Omkjøringsveien-Lade og rutene sørover fra sentrum, samt gjøre det attraktivt å reise kollektivt til arbeidsplassene på Sluppen (kort avstand fra bussholdeplass). For å understreke viktigheten av kollektivtrafikken i området, bør kollektivbuen utvides sørover til Sluppenkrysset.

Politikerne må prioritere ekstra penger til kollektivsatsingen i området, eiendomsbesitterene i området må inviteres/oppfordres til å bidra, og planleggerne kan oppfordres til å bytte ut vestsideløsningen for alternativ 3 med en bedre variant blant de andre alternativene. Sitat fra kommunedelplanen: «Oppsummert ift. måloppnåelse for østsiden av elva, gir alternativ 3 klart den beste måloppnåelsen. Dette alternativet har ingen motstrid mot noen av målene. Tema som slår positivt ut er spesielt framkommelighet for alle trafikantgrupper, særlig for kollektivtrafikk, gående og syklende, og med det tilpasning for videre byutvikling på Sluppen.»

Det er nå politikerne kan sikre at Sluppenkrysset kan bli et ypperlig kollektivknutepunkt — vi oppfordre til kreativitet i finansieringen – velg alternativ 3 for østsiden av Nidelven!

Lars Jølle
For styret i Trondheim Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**