Greit å bygge på matjord Borten Moe?

Under forutsetning av at SP-politikere og energiministeren er riktig sitert i dagens NTB melding, vil jeg kommentere når han sier: «Hvis vi finner det forsvarlig ut fra hensynet til miljø og fisk, hvis oljeberedskapen er god, og hvis det vil bety nye arbeidsplasser i Nord-Norge.»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


av Arne Ivar Mikalsen. Leder Nordland Venstre, som svar på Statsrådens utspill.

Under forutsetning av at SP-politikere og energiministeren er riktig sitert i dagens NTB melding, vil jeg kommentere når han sier: «Hvis vi finner det forsvarlig ut fra hensynet til miljø og fisk, hvis oljeberedskapen er god, og hvis det vil bety nye arbeidsplasser i Nord-Norge.»

Energiminister Borten Moe sier «hvis» tre ganger på spørsmål han lite trolig kan få bekreftet. Men han ser ut til å være villig til å risikere en allerede etablert næring. Fiskeriene i regionen.

Fiskeriene gir arbeid og ikke minst mat i dag, og vil alltid gjøre det. Oljenæringen er godt i gang både rett nord og sør for Lofoten og Vesterålen. Næringsinteresser har alle muligheter til å komme seg inn i næringen den veien. Ingen hindrer næringslivet i regionen å tilby sin kompetanse til oljebransjen. Nordlense fra Vesterålen er et utmerket eksempel på det.

Arbeidsplasser i stor skala finnes i oljenæringen i dag. Det kan aldri finnes garantier for at disse i stor skala vil havne i Lofoten og Vesterålen. Alle som vil vite, vet at oljeinnstalasjoner kan fjernstyre oljen opp fra grunnen til allerede eksisterende prosesseringsanlegg. Slikt gir trolig liten lokal effekt.

Men kanskje mest interessant: Skal man si at det er greit å forskyve en næring som har eksistert så lenge det har bodd folk i regionen, i bytte for ei relativt kortsiktig næring?

Både Fiskarlaget og Kystfiskerne problematiserte dette over for statsminister Jens Stoltenberg i Bodø forrige helg, hvor undertegnede var til stede. Det ble konkret spurt etter «Hvor har man ideen om sameksistens fra?»

Til en senterpartistatsråd er det fristende å spørre: Er det greit å bygge næringsbygg eller veier i dyrkbar matjord i f.eks Trøndelag. Altså om det viser seg at noen kan profittere økonomisk på det? Jeg regner med at en Senterparti statsråd ikke mener det. Men å legge oljefelt midt i svært viktige fiskefelt, det er altså greit?

Nylig gikk det ut melding fra Norges Bank om at pensjonsfondet utland, har passert 3000 milliarder. Er det noen i regjeringen med visjoner om når vi skal begynne å vri vårt kompetansetunge næringsliv i nye retninger? Ingen mener at Norge skal bråstoppe vår viktige oljenæring, men det kan kanskje være en tanke at et av landets viktigste fiskefelt spares?

——–
Arne Ivar Mikalsen
Leder Nordland Venstre
Mob 917 16 569

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**