Årsmøte 2011

Lier Venstre avholder årsmøte den 21. mars 2011 i Rådhusets vestibyle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Alle er velkomne, og listekandidater er særlig oppfordret til å møte. Vi serverer pizza.

Saksliste:
1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Regnskap for 2010
4. Kontingent 2011
5. Valg til styre og revisor
6. Handlingsplan for 2011
7. Budsjett
8. Andre saker

Vel møtt
Tor K. Haugen
Leder, Lier Venstre

Har du spørsmål, ring meg gjerne på tlf 900 64 687

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**