Høyre svikter den liberale rettsstaten

Høyre har bestemt seg for å akseptere datalagringsdirektivet (DLD). Høyre går med dette over en grense. Direktivet bryter med prinsippet om at du ikke skal overvåkes dersom du ikke har gjort noe ulovlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er forsvarer av den liberale rettsstaten og personvernet. Jeg trodde Venstre og Høyre delte idealene om at det er borgerne som skal kontrollere staten og ikke omvendt.
Det er tydeligvis ikke lenger tilfelle. Høyre har brukt visjonen «Politikkens hovedoppgave er å sikre enkeltmenneskets grunnleggende frihet, ikke å begrense den» for å forklare sin politikk. Dette kan de nå bare skrive om. Utsagnet framstår nå som helt verdiløst. Jeg vet at mange i Høyre er lei seg, de trodde partiet sto på sin programformulering om å «stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåking i samfunnet». Det viste seg at verken partiets visjon eller program betydde noe, når det kom til stykket.

Venstre står fast på sin liberale ideologi og tok derfor som første parti i Norge, allerede i 2006, klart standpunkt mot direktivforslaget. Vi mener DLD forrykker forholdet mellom staten og enkeltmenneskene på en måte som ikke kan aksepteres i et liberalt demokrati. Det har ikke vært noen grunn til å ha forventninger til Ap, de har dessverre en historie basert på å tillate overvåking av befolkningen. Men vi er mange som trodde bedre om Høyre.

Bent Høie har etter stortingsgruppens avgjørelse forsøkt å forklare hva Høyre egentlig holder på med. Han framstiller det som at DLD handler om tekniske spørsmål. Høie synes ikke å forstå det prinsipielle i saken: Staten skal ikke drive med bevissikring i menneskers kommunikasjon før det foreligger en etterforsknings- eller etterretningssak som begrunner det som et nødvendig grep overfor den enkelte. Høie og resten av flertallet i Høyre burde lyttet til Michael Tetzschner, som i mai i fjor sa «Dette direktivet utfordrer partiets kjerneverdier. Hvis det noen gang skal være aktuelt for Høyre å gå inn for bruk av reservasjonsretten i EØS-avtalen, må det være nå. Vi kan ikke være med på å innføre et kontrollregime som til enhver tid overvåker alle, bare for å være på den sikre siden».

Høyre har ikke tatt hensyn til de kritiske merknadene som kom da Stortinget hadde høring om direktivet. Høyre har tilsidesatt alle faglige råd om personvernet og de har sett helt vekk fra næringslivets holdninger som har rommet kraftige advarsler mot direktivet. Hele IKT-miljøet i Norge har uttalt seg negativt om det Høyre nå ønsker å gjennomføre. Det har også et overveldende flertall av uavhengige, sivile faginstanser innenfor jus og teknologi.

Også presseorganisasjoner over hele Europa har advart mot DLD på grunn av inngrep i ytringsfriheten, den frie journalistikken og kildevernet. Norsk Journalistlag påpeker at dersom direktivet blir norsk lov kan myndighetene fange opp kommunikasjon mellom journalister og deres anonyme kilder. DLD kan også ramme personer som vil varsle om klanderverdige forhold i store bedrifter og offentlig sektor. Det hjelper ikke at Høyre nå uttaler: «For å beskytte kildevernet vil Høyre kreve begrensninger i adgangen til å avlytte telefoner/lokaler som brukes av journalister.» Begrense?! Enhver overvåking av journalister burde være en helt fremmed tanke.

Stortinget skal etter Høyres plan vedta direktivet 5. april. Vi vet at EUs egen evaluering av datalagringsdirektivet er beregnet å komme en uke senere. Høyre ser altså for seg at det er greit å vedta en sak som ikke engang er tilstrekkelig opplyst. Venstre og de øvrige partiene mot DLD, Frp, KrF, SV og Sp har gitt Høyre tilbud om å delta i samtaler om et nasjonalt kompromiss. Partiene ønsker bedrede regler enn i dag for å ivareta personvernet og tiltak for å styrke politiets evne til å bekjempe kriminalitet.

Liberal er et hedersord forbeholdt de som faktisk bryr seg om individets frihet. Jeg håper i det lengste Høie og Høyre tar til vettet. Høyre er alltid velkommen tilbake til den liberale klubben, men det krever evne til å sette enkeltmennesket først.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder og 3. kandidat Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**