Medlemsmøte – dypdykk i klima og byutviklingsprogrammet

Stavanger Venstre inviterer til medlemsmøte om valgprogrammet onsdag 23. mars klokkken 19.00. Det blir fokus på kapitlene som omhandler klima og byutvikling. Byutviklingspolitiker Helge Solum Larsen innleder og vi inviterer til debatt om programutkastet for disse temaene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Landsmøte, hotell, Stavanger, utsikt

Foto: Steinar Haugsvær

Moderne miljøriktig byutvikling står sentralt for partiet i årene som kommer. Det handler om store grep for framtiden. En effektiv by, der det skal eksistere nok boliger til de som vil etablere seg her. Og et transportsystemet som endres slik at det blir helt naturlig å velge kollektivtransport framfor privatbilbruk. Bybanen har en spesiell plass i Stavanger Venstres politikk og vi vil bruke tid i møtet på å forklare hvorfor.

Møtet skjer i forlengelse av byutviklingsfraksjonens behandling av saker til kommunalstyret. Mer informasjon om disse sakene finner du her >>

Møtet finner sted på Rådhuset, Venstres grupperom Breiavatnet.
Oppmøte utenfor bystyresalen, ring 99244957 hvis du kommer sent pga stengt ytterdør

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**