Samferdel og miljø

Hamar Venstre, lokallag på Hedemarken og medlemmer av Hedmark Unge Venstre inviterer til åpent styremøte/medlemsmøte på Hamar bibliotek mandag 21. mars kl. 16

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Høgfartstog nord

Foto: DB

Hamar Venstre arrangerer åpent styremøte/medlemsmøte på Hamar bibliotek mandag 21. mars kl. 16. Det tidlige tidspunktet er satt fordi vi skal ha anledning til å delta på Naturvernforbundets åpne møte som er omtalt nederst i e-posten og som starter kl. 18 på samme sted. Naturvernforbundet er informert om at vi kan bli ganske mange som møter opp fra Hamar Venstre på dette møtet.
Saksliste til styremøte/medlemsmøte:
1. Valg av møteleder og referent, referat fra styremøte 14. februar (referat eller en kortversjon foreligger til møtet)
2. Kommunestyresaker
3. Tekstkonkurranse/programkomité/valgkamputvalg/status for innsending av liste for Hamar Venstre (kort)
4. Politisk debatt: Chris Castberg har spilt inn to saker: Planene for utsmykning av Stortorget og Koigen stupeanlegg
5. Eventuelt. Under eventuelt må det også legges tid til noe forberedelse til møtet med Naturvernforbundet
Vel møtt, gi gjerne “et lite vink” pr. e-post om du kan komme, eventuelt hvilket møte som er aktuelt å delta på hvis det ikke passer med begge. Styremedlemmer ber jeg om å melde forfall hvis de ikke kan.
Hamar, 17.03.2011
Espen Marius Lie
leder, Hamar Venstre
Følgende er klippet ut fra e-post fra Naturvernforbundet i Hedmark, og dette skal også annonseres i HA:
DOBBELTSPOR NÅ!
Åpent møte med Lars Haltbrekken, mandag 21.mars kl.18
Sted: Hamar bibliotek
Det går alt for sakte med utbyggingen av dobbeltspor. Vi vil at det skal settes fullt trykk på denne saken slik at nok penger settes av og at det bygges for tilstrekkelige hastigheter slik at jernbanen kan være konkurransedyktig i mange år framover.
Etter møtet vil vi stifte et lokallag for Hamar og omegn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**