Det blir skoletur også i 2011

Etter forslag fra Kjell MacDonald (H) vedtok et enstemmig formannskap i dag å be rådmannen om å fremlegge en sak om budsjettdekning for inntil 360.000 kroner til leirskole for risørelevene i 2011. Forslaget lå ikke inne i rådmannens budsjettforslag for 2011, men var nevnt som en av konsekvensene ved årets budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Greit med noe reserver i budsjettet for å dekke opp saker som denne mener Jan Enar Henriksen (V)

Greit med noe reserver i budsjettet for å dekke opp saker som denne mener Jan Enar Henriksen (V)
Foto: Venstre

Elevenes foreldre aksjonerte og sendte brev til politikerne etter at det ble kjent at Risør kommune gikk med millionverskudd for 2010. Nå ble ikke pengene hentet herfra, men tatt av årets budsjett.

De borgerlige partiene hadde nemlig en tilstrekkelig pengereserve liggende klar i årets budsjett,

 Kjell Macdonald (H) fikk fult gehør for sitt forslag om skoletur

Kjell Macdonald (H) fikk fult gehør for sitt forslag om skoletur
Foto: Jan Einar Henriksen

og i motsetning til AP og R som ved årets budsjettbehandlng ønsket å benytte disse midlene til andre formål, var det nå en enkel oppgave for oss å finne ledige midler til inndekning av dette formålet sier Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar.

Dermed er det all grunn til å tro at bystyret torsdag vil følge opp formannskapets positive vedtak, og elevene kan derfor trygt pakke sekken og belage seg på en skoletur også i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**