Eidsberg Venstres rovviltvokter – hvem er det?

Eidsberg Venstre tok til ordet for å innføre en rovviltvoktertjenste på onsdagens rovdyrmøte i Mysen, vi vil her presisere hva denne tjenesten skal innebære og hvorfor vi mener det er en god ide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ulv

Foto: stock.xchng

Vi vil arbeide for at hvert norsk ynglende ulvepar får tildelt sin rovviltvokter. Denne personen skal være ansatt i departementet som forvalter rovviltet, men skal ha sitt kontor og virke i kommunen som har det ynglende ulveparet innenfor sine kommunegrenser. Denne personen skal følge ulveparet tett, drive forskning, registrere individer, revirgrenser, varsle grunneiere og husdyreiere i berørt område, oppdatere en egen internettside med opplysninger om "sin flokk" hvor befolkningen kan ta en titt, lære om ulv, ulvens natur, hvor den til enhver tid har revir, hvor det er trygt å slippe jakthunden sin og hvor det ikke er det. I tillegg skal denne viltvoktertjenesten drive folkeopplysning, lære skoleklasser om ulven og dens natur, hva som er trygt og ikke.

Rovviltvokteren skal også være lokalbefolkningens direktelinje til departementet og sentrale myndigheter, for dialog og konfliktløsning. Dette er altså personen du ringer til, som har kontor i for eksempel Mysen, hvis du observerer ulv i ditt nærområde og lurer på hva du skal gjøre. Dette er også personen du ringer til hvis du observerer ulv som oppfører seg utypisk for arten sin, ved for eksempel å bevege seg for nære hus og folk.

På landsbasis vil denne tjenesten ikke utgjøre flere stillinger enn det er ynglende ulvepar i Norge, derfor vil dette være et lite kostnadskrevende tiltak, som kanskje kan bli selvfinansiert, rett og slett fordi man vil få reduserte kostnader til erstatninger og lokal skoleskyss, mv.
Vi tror denne tjenesten ville kunne virket sterkt konfliktdempende, forebyggende i forhold til husdyrtap, fryktdempende i forhold til god lokalkunnskap og bedre kjennskap til hvordan man skal håndtere et for oss nytt og ukjent problem.

Ulven er rødlistet i Norge. Vi har forpliktelser i forhold til alle de 2.398 artene som ansees som truede i Norge. Ulven har kommet for å bli, det er en diskusjon som er ferdig for lenge siden. Derfor må vi nå lete etter måter å håndtere dette på, slik at det i så liten grad som mulig går ut over livskvaliteten vår. Eidsberg Venstre leter alltid etter praktiske gode løsninger når vi ser at det finnes et problem vi må ta tak i. En viltvoktertjeneste er den beste lokale løsningen vi kan komme opp med på nåværende tidspunkt, slik situasjonen er i dag.

Venstres Stortingsgruppe har uttalt at forslaget er svært konstruktivt og vil ta det med som innspill til Stortingsforhandlingene og bringe dette videre der.

Ingunn Hensel

Foto: Privat

Ingunn Herstad Hensel
Leder Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**