Mange tommeltotter om barnehage

Saken om de private barnehagene i Eidsberg ruller og går. Her er dagens hjertesukk fra Eidsberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Eidsberg

Foto: gs

Saken om barnehagene i Eidsberg viser administrativt og politisk klønete håndverk. Hele saken kunne antagelig vært løst uten større kontroverser hvis barnehagene hadde blitt innkalt til forhandlingsmøte i god tid før politisk behandling av saken. Alle saksopplysninger burde vært gitt ut så tidlig som mulig, inklusive alle tall som er relevante i saken. De burde i alle fall vært lagt på bordet så snart vi i Venstre spurte etter de på både hovedutvalgsmøtet i kultur og oppvekst, på formannskapsmøtet og siden på kommunestyremøtet.

Vi har aldri løpt de private barnehagenes sak, vi har konsekvent spurt etter den informasjonen vi mente vi trengte for å sette oss godt inn i sakens mange sider. Det har vi ikke fått. Når vedtaket var oppe til behandling i kommunestyret ba Høyre/Venstre om at saken ble utsatt til vi hadde nok informasjon til at vi kunne fatte gode vedtak. Vi mener politikerne er forpliktet til å sette seg grundig inn i hva de fatter av vedtak og hva konsekvensene av disse vedtakene vil bli i etterkant. Vi kan ikke se at dette prinsippet ble fulgt når det rødgrønne flertallet valgte å følge administrasjonens anbefaling nærmest i blinde.

Så nå står vi her da, med oppsagte barnehageplasser, fortvilte foreldre til små barn som nettopp har blitt tilvent i en barnehage, og nå kanskje må tilvennes på nytt i en ny barnehage, hvis det da i det hele tatt er plass til dem. Er det virkelig sånn vi vil ha det?

Britt Fladmark Holta

Foto: Østfold Venstre

Britt Fladmark Holta
Eidsberg Venstre, medlem av hovedutvalg for kultur og oppvekst

Maren Hersleth Holsen

Foto: Ecobox

Maren Hersleth Holsen
Ordførerkandidat for Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**