Skuffet over nei til seniortiltak i skolen

I dag behandlet Stortinget et representantforslag fra Venstre om å innføre seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. – Jeg er skuffet over at regjeringspartiene ikke er villig til å støtte vårt forslag og ta denne utfordringen på alvor, sier stortingsrepresentant Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tenden var en av forslagsstillerne bak representantforslaget, og holdt Venstres innlegg i debatten. — Jeg har selv vært lærer i videregående skole i 15 år, og har sett altfor mange dyktige lærere forlate jobben for tidlig. Det haster med seniortiltak i skolen, sier Tenden.

En av skolens største utfordringer

 - Det haster med seniortiltak for at flest mulig lærere skal stå lengst mulig i jobb, mener Borghild Tenden.

– Det haster med seniortiltak for at flest mulig lærere skal stå lengst mulig i jobb, mener Borghild Tenden.
Foto: Microsoft

– Det kan ikke være noen tvil om at ved siden av kampen mot frafall i skolen så er det å rekruttere lærere og holde på lærerne vi allerede har en av de største utfordringene vi står overfor i skolepolitikken i årene som kommer, understreker Tenden, og viser til fremskrivinger som forteller at vi kan få en underdekning på 18.000 lærere i 2020.

– Vi er nødt til å sette inn en bredde av tiltak for at flere skal velge å bli lærere, men det handler også om en bredde av tiltak som må til for at flest mulig lærere skal stå lengst mulig i jobben sin. Det er simpelthen ikke godt nok når vi får meldinger om at bare et fåtall av lærerne — faktisk bare 12-15 prosent ifølge den siste undersøkelsen fra Utdanningsforbundet — planlegger å stå i jobben frem til de blir 67 år, sier Tenden.

Må tenke nytt og offensivt
– Det er positivt at kunnskapsministeren i brev til Stortinget understreker at hun slutter seg til tilstandsbeskrivelsen som er gitt i representantforslaget, men jeg synes det er svært skuffende at hun kun vil "satse på tiltakene som alt er igangsatt" og ikke varsler at hun vil se på flere tiltak — ja, kanskje til og med tenke litt nytt om dette, sier Tenden.

Staten må ta sin del av ansvaret

I dagens debatt gikk kunnskapsministeren langt i å skyve ansvaret for god seniorpolitikk i skolen over på kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere.

– Skoleeierne har selvsagt har et ansvar for å ivareta sine arbeidstagere, men Venstre mener at det behov for at staten bidrar i en slik innsats. Det handler om å være proaktiv og ta en utfordring på alvor, fremholder Tenden, som er skuffet over at regjeringspartiene stemte mot Venstres forslag i saken.

• Les saksdokumentene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**