Spør om personvern

Venstres Karl M. Buchholdt lurer på hvordan Levanger kommune vil styrke personvernet. Spørsmålet kommer som et resultat av at Datatilsynet har avdekket at halvparten av kommunene i Norge, deriblant Levanger, ikke følger opp Personopplysningslovens paragraf 14. Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å oppfylle kravene i personopplysningslovens § 14, spør Buchholdt i kommunestyret 23. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Våren 2010 iverksatte Datatilsynet en systematisk kartlegging av norske kommuners etterlevelse av personopplysningsloven. Tilsynet tok utgangspunkt i systemplikten kommunen har etter personopplysningslovens § 14 om internkontroll. Blant spørsmålene som Datatilsynet sendte til kommunene, herunder Levanger, var: Har kommunen etablert et dokumentert internkontrollsystem for behandling av personopplysninger? I følge undersøkelsen som ble gjennomført var Levanger kommunes svar på dette spørsmålet nei.

Personopplysningslovens § 14 om internkontroll pålegger kommunene å ha systematiske tiltak, dokumentere disse og ha dokumentasjon tilgjengelig for medarbeidere og Datatilsynet. "Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet. Den behandlingsansvarlige skal dokumentere tiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda" står det i lovteksten.

Denne loven trådte i kraft i januar 2001, og Levanger kommunene har ikke greid å få på plass riktige rutiner i løpet av de ti årene loven har virket. Venstre mener at et sterkt personvern er viktig både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Den enorme økningen i bruk av informasjonsteknologi gjør at presset mot personvernet blir stadig sterkere. Det må derfor stilles meget strenge krav til private og offentlige aktører(herunder Levanger kommune) når det gjelder lagring, bruk og videreformidling av personopplysninger.

Spørsmål til ordføreren:
Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å oppfylle kravene i personopplysningslovens § 14?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**