Venstre stiller spørsmål om kontroversiell sak

Molde Næringsforum engasjerer seg i rikspolitisk kontroversiell sak uten behandling i egne organer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


INTERPELLASJON I MOLDE KOMMUNESTYRE 17. MARS 2011

Molde Venstre har med forundring merket seg Molde Næringsforum sitt sterke engasjement angående konsekvensutredning utenfor Lofoten/Vesterålen.

Ifølge vedtektene for Molde Næringsforum skal “styret fungere som et kontaktforum mellom Molde kommune og næringslivet. Styret skal trekke opp hovedlinjene for foreningens arbeid framover, mens et arbeidsutvalg på 5 styremedlemmer, alle fra næringslivet, skal ha vidtgående fullmakter og fungere på styrets vegn i det daglige.”
Så vidt Molde Venstre har brakt i erfaring har ikke denne spesielle saka vært drøfta verken i styret eller blant de fem i arbeidsutvalget. Drøftinga og beslutninga har bare vært ei sak mellom daglig leder og styreleder i MNF.

Istedenfor å ha egen næringslivskonsulent, bidrar Molde kommunestyre med ca. kr. 400.000 årlig til Molde Næringsforum, som medlem. Dette har Molde Venstre vært svært positiv til i de årlige budsjettprosessene, da dette fungerer positivt for begge parter. Molde Næringsforum bidrar til stor aktivitet i Molde og regionen.
Men Venstre må reagere når Molde Næringsforum går så aktivt ut i ei sterkt kontroversiell sak på rikspolitisk plan, og som i tillegg handler om ressursforvaltning og bærekraftig utvikling i en annen del av landet.

For at Molde Venstre skal ha godt nok grunnlag til neste budsjettprosess ber vi om svar på følgende spørsmål:
1. Hadde styret i Molde Næringsforum behandlet sak angående engasjement i konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen på forhånd?
2. Var ordfører eller rådmann orientert om dette engasjementet fra Molde Næringsforum på forhånd?
3. Har ordførere eller rådmann blitt orientert i etterkant?
4. Er det vanlig at viktige/kontroversielle saker blir behandlet og/eller avgjort av styreleder og daglig leder, slik undertegnede har fått opplyst er blitt gjort i denne saka?

Frøydis Austigard
Molde venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**