Køfri levering av hageavfall

Venstre vil ha et køfritt alternativ. Venstre ber om vurdering av egen innkjøring til Yggeseth for de som leverer kun hageavfall. Dette er enkelt og effektivt og gir oss alle et køfritt miljøvennlig alternativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kø er kommet frem som et problem. En egen innkjøring for levering av kun hageavfall bør derfor vurderes. Det blir tydligere informasjon med rett skilting; gebyrfrilevering – kun hageavfall. Og køproblemer bør kunne reduseres eller helt elimineres på denne måten. Kommer en kun med hageavfall er veiledningsbehovet minimalt. Det bør holde med enkelt oppsyn på tipstedet.

Det koster penger å behandle hageavfall. Men avfallet bearbeides til en salgbar ressurs. Hvor stor er inntektsiden?

Venstre vil ha egen innkjøring for hageavfall.

Følgende oversendelsesforslag ble levert i kommunestyret 22. mars 2011:

Rådmannen bes utrede mulighet for å etabelre en egen innkjøring for leveranse av hageavfall. Utredningen bør inneholde både de fysiske muligheter, administrativ besparelse ved en slikordning og forventede kostnader. Inntektssiden bes også tatt med i vurderingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**