Programkomiteens forslag til nytt program

Her kan du les programkomiteens forslag til nytt program for kommunestyreperioden 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kjære Venstre medlemmer!

Etter snart to begivenhetsrike politiske år for Venstre i Tromsø er det tid for å se fremover. Vi står foran et spennede valg, og skal møte velgerne med et program som svarer på utfordringene til Tromsøsamfunnet og i praksis viser hva Venstres løsninger er. I programutvalget til Venstre (Lasse Hustvedt, Elin Sandvik, Jonas Eilertsen , Nils Arne Johnsen og Morten Skandfer) er strukturen fra forrige program videreført, mens innholdet både skal ivareta kontinuitet, politisk gjenkjennelighet og nytenkning. Her er programkomiteens forslag.

Programutkastet har tidligere vært lagt frem for medlemmene på årsmøtet 2011. Tilbakemeldingene derfra er tatt med i programarbeidet frem til det forslaget som nå sendes ut til alle medlemmene, og blir tema på et eget medlemsmøte 13.april kl 18 på Grand Hotel.

På vegne av programkomiteen oppfordrer jeg alle medlemmer til å sette seg inn i programforslaget. Frist for innmelding av endringsforslag er 10.april og sendes på epost til [email protected]

Endringsforslag skrives på følgende måte:

Forslagsstiller: Tromsø Unge Venstre
Type forslag: Endringsforslag
Sted: Side 16, linje 25-27

Tekst: Setningen " Lærerplanene erstattes standard."
"Læreplanene skal ha klare kompetansekrav. Det er opp til den enkelte skole og lærer å
se til at disse blir oppfylt"

Forslagsstiller: Johan Sverdrup
Type forslag: Strykningsforslag
Sted: Side 41, boks nr.2

Tekst: Setningen: " Det er ønskelig at så mange så mulig eier egen bolig." strykes.

Forslagsstiller: Johannes Steen
Type forslag: Tilleggsforslag
Sted: Side 51, linje 36

Tekst: Etter "… Bilparken må fornyes, både av sikkerhetsmessige årsaker og miljøhensyn.. " tilføyes "Venstre vil forby nysalg av vanlige bensinbiler i 2012 — kun biler som kan gå på klimanøytralt drivstoff, skal kunne selges."

Med Venstrehilsen,

Morten Skandfer

Leder av programkomiteen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**