Full gjennomgang av ukulturen i Larvik

Venstre fikk gjennomslag for sitt forslag om å se sammenheng mellom skjelettene som har ramlet ut av skapene til kommunen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Oppsummering av Hallstein Basts innlegg i kommunestyret 23. mars:
Salg av Romberggt. 3:

Hallstein Bast

Hallstein Bast

Rådmannen vil vi skal slutte oss til kontrollutvalgets vedtak, men dette vedtaket anbefaler en del tiltak og ber om at kontrollutvalget får en orientering i mai om hvordan dette er fulgt opp.

– Dette er ikke nok for kommunestyret.
– Vi trenger en egen sak i sammenheng med orienteringen til Kontrollutvalget for at vi kan vurdere om tiltakene er gode nok.
– Rådmannen har brutt prinsipper om
o Likebehandling
o Offentlighet
o Tid til saksbehandling
o Retningslinjer om salg av fast eiendom
o Støtte til Grandkvartalet

Rådmann Arve Semb Christophersen

Rådmann Arve Semb Christophersen

Rådmannen har latt seg presse – og for å sitere slutten av rapporten: "I arbeidet med denne reguleringsplanen har kommunen ikke hatt fokus på å ivareta sine eiendomsinteresser…….."

Rådmannen har, som fagmann, et rødt flagg han skal bruke når ikke alt er som det skal. Dette flagget er ikke brukt — heller ikke i det udokumenterte møte mellom Ordfører, Rådmann og utbygger. Vi vet ikke om det er av vanvare, udugelighet eller av makelighet. Eller av unnfallenhet.

Ordfører Riise Jenssen

Ordfører Riise Jenssen

Vi får også en sak til av kontrollutvalget som har med disponering av penger på ordførers konto å gjøre. Venstre mener at disse sakene bør sees i sammenheng — en helhet, og vil at vi skal få en helt egen sak der både tiltak etter Romberggt 3 og alle andre små og store saker summeres etter at kontrollutvalget har behandlet dem.

Venstres forslag blir:
Kommunestyret får en egen sak om tiltak etter at kontrollutvalget har behandlet disponering av Ordførerkonto og fått orientering fra Rådmann om tiltak i fbm. Romberggt. 3 – rapporten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**