Også private barnehager inn i barnehageprosjektet

Venstre fikk fullt gjennomslag for sitt forslag om å la private barnehager få mer innflytelse på planen for barnehager i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Halvparten av barnehagene i Larvik er drevet av private. Likevel foreslo Rådmannen at tre styrere fra de kommuneale barnehagene og en fra de private skulle inn i prosjektgruppen for overordnet barnehageplan. En plan som vil ta for seg både innhold og hvor de skal ligge. Planen skal vedtas i oktober 2011.

Nora synger

Venstre ville likestille de to eierformene og ville også gi mer innflytelse til private barnehager og foreldrerepresentanter i referansegruppen.

Venstre fikk enstemmig flertall for forslaget sitt:

1. Prosjektgruppen endrer sammensetning ved at det deltar to styrere fra kommunale barnehager og to styrere fra kommunale barnehager.
2. I den utvidete referansegruppen deltar en representant fra Organisasjon for private barnehager i Larvik (OFPB) og en representant for Kommunens Foreldreutvalg (KFU).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**