Referat frå årsmøte i Venstre

Referat frå årsmøte i Venstre 8.3.2011

Møtet var på Sogn Folkemuseum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Referat frå årsmøte i Venstre 8.3.2011

Møtet var på Sogn Folkemuseum.

Det var 7 personar tilstades.’Det vart arbeidd med å stille minimum. 20 personar på lista.
Alle dei som vart oppførde var spurde.

Diskusjon om kommulering av dei to første på lista, 2 stemte mot og fem for.

Styret fekk fullmakt til å endre lista om forfall, eller supplering.

Programmøte den 5. April på museet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**