Velkomen til ope møte

Suldal Venstre inviterar til nytt grendemøte, denne gongen på Ropeidhalvøya. Det vil mellom anna bli informasjon i frå Suldal Elverk om vidare fiberutbygging på halvøya.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vidare ønskjer styret å få innspel og diskusjon om tema som kommunale bustadtomter, nærigsutvikling og andre aktuelle lokale saker. Møte er ope for alle interesserte.
Stad: Marvik skule
Tid: 19.30 – 21.30
VELKOMEN!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**