Hva nå?

Strandsonene for fall?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Agderposten og NRK/Sørlandet melder at det skal bli oppmykning i 100-metersreglementet i forhold til bygging. Landet deles i tre kategorier og Aust-Agder havner i den midterste. Kommunene skal få videre muligheter for å dispensere. Det blir kanskje enda viktigere da at det ikke bare er et knapt flertall i et bygningsråd bestående av en liten del av de folkevalgte som tar disse avgjørelsene? Har du noe du vil melde kan du gjøre det på facebook.com/venstre i grimstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**