Prioriterer kyststamvegen

Venstretopper fra flere vestlandsfylker samler seg til konferanse om Kyststamvegen i Stavanger fredag. Venstre har eksplisitt programfestet å prioritere en forsert utbygging av kyststamveg Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les mer om konferansen her >>

-Venstre vil prioritere en forsert utbygging av Kyststamvegen, E39, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen. -Det er svært viktig for landsdelens næringsliv, for bedre kollektivtransport og for turismen at planlegging og utbygging kommer i gang. Venstre mener veganlegget må planlegges samlet, med færrest mulige konfliktpunkt som samleveg for lokaltrafikk. Dette vil gjøre prosjektet robust både med hensyn til mennesker og miljø.
Venstres standpunkt er klargjort i stortingsvalgsprogrammet for inneværende periode, se omtale her>>

Bergen og Stavanger med omland ligger 20 mil fra hverandre og har samlet nesten 900 000 innbyggere. At en region med et så betydelig befolkningsgrunnlag og aktivt næringsliv ikke har en gjennomgående fungerende stamveg er ikke akseptabelt.

Venstre registrerer med glede at NHO og LO i de fire vestlandsfylkene samlet er enige om å prioritere kyststamvegen og mener dette står som eksempel til etterfølgelse for politiske beslutningstakere i fylkene. Samferdselsutfordringer løses ikke uten evne til å prioritere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**