Vil knekke køene

Næringslivet i Bergen taper nesten fire milliarder i året på å stå i kø. Venstre vil knekke køene med rushtidsavgift og bybane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

På torsdag kunne BT fortelle at næringslivet i Bergen taper anslagsvis 3,8 milliarder hvert år på å stå i kø. Venstre vil ta radikale grep for å få bukt med køene.

– Våre to viktigste tiltak er rushtidsavgift og bybane, sier Venstres førstekandidat Julie Andersland. Hun tror en form for køprising vil få bukt med trafikkproblemene.

– For å få ned køene, må vi både gjøre det mer attraktivt å reise med buss eller bane, og samtidig gi incentiver til å la bilen stå. I andre byer har køprising fått ned trafikken med mellom halvparten og en fjerdedel.

Må prioritere næringslivet
– Oppslaget i BT om at bilkøene koster næringsliver 4 miliarder i året viser fult ut at privatbilbasert persontransport ikke bare er et miljøproblem, men i høyeste grad også et problem som svekker den samlede konkurransevnen til næringslivet på Vestlandet. Satsing på kollektivtransport og køprising er rett og slett det beste vi fra politisk hold kan tilby vårt næringsliv, sier bystyrerepresentant for Venstre og tredjekandidat på Venstres bystyreliste, Anders Skoglund.

Anders Skoglund

Foto: Jostein Pedersen

– Det er på tide at det politiske flertallet i Bergen forstår at handlingsplaner for næringslivet med festaler og selvfølgeligheter ligger langt unna næringslivets reelle utfordringer, egentlig handler det hele om tre ting: fremkommelighet, fremkommelighet og fremkommelighet. Veiene må i rushtiden ryddes for privatbiler og i større grad være forbeholdt næringslivet, legger Skoglund til.

Julie Andersland viser til Stockholm, der trafikken ble kraftig redusert med køprising.

– En 22 prosent reduksjon slik vi så i Stockholm ville langt på vei løst problemet i Bergen. Vi politikere må tørre å tenke langsiktig. Når Bergen Næringsråd anslår den årlige kostnaden til 3,8 milliarder, og forskerne tror tallet vil øke til over ti milliarder om tjue år, da har vi et stort problem, sier Andersland.

Bybanen i Bergen2

Foto: Bybanen i samarbeid med BA

Bybane til alle bydeler

Sammen med rushtidsavgift, vil Venstre satse stort på Bybanen.

– Disse tallene viser hvor viktig det er å satse stort på bybaneutbygging. Vi vil ha banen til Flesland innen 2014, til Åsane innen 2018, og bygge den videre ut vestover, gjerne helt til Sotra. Sammen med et nytt Sotrasamband som prioriterer kollektivfelt heller enn mer vei, vil det bidra til å redusere køene.

Staten må bidra

Venstre er klare på at bergenserne ikke kan gjøre hele jobben alene.

– Staten må bidra, ellers blir det bare verre. Men vi må være forberedt på å være med på et skikkelig løft. Politikere som ikke tør vurdere køprising og økte bompenger ofrer både næringsliv og folkehelse for sin egen popularitets skyld. Jeg synes de er noen pyser, avslutter Julie Andersland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**