Venstre vil styrke Vinstra VGS

Vinstra videregående er en skole med gode resultater. Mikkel Dobloug og Eivind Brenna fra Oppland Venstre, mener at skolens evne til å skape resultater er det viktigste kriteriet når en nå skal vurdere hvilke tilbud de videregående skolene i Gudbrandsdalen skal ha.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vinstra har gode resultater og god søkning. Sammen med andelen elever som fullfører skolegangen og hvor mange som får lærlingeplass er det kvalitetskriterier som det må legges vekt på når det skal legges fram et forslag om å endre linjetilbudene på skolestedene.

Eivind Brenna på Venstres landsmøte i Sarpsborg 2010.

Foto: Christoffer Biong

Det er nedsatt et utvalg bestående av Ketil Lundemoen fra Ap, Anne Marie Jøranli fra Krf og Eivind Brenna fra Venstre, for å se på om det er nødvendig å endre tilbudene på de videregående skolene i Lom, Dovre, Otta og Vinstra. Utvalget er nedsatt av fylkesutvalget og skal legge fram sin innstilling før sommeren. Venstre mener at helhetstilbudet på Vinstra er godt. Vi kan ikke se at det er kommet gode argumenter for å flytte VG2 kjøretøy til Otta. Med den store anleggsvirksomheten som nå kommer med E 6 og etter hvert høyhastighetstog gjennom Gudbrandsdalen så bør det derimot være aktuelt å satse ekstra på studie tilbud for anleggsmaskiner. Dette både for å utdanne førere og reparatører av tunge kjøretøy.

Venstre mener ellers at skoletilbudet i Midt- og Nord Gudbrandsdalen må sees under et når det nå tas en vurdering av hvilke tilbud som skal finnes på det enkelte skolested. Det er også viktig å sørge for at avstandsulempen ikke blir for stor for elever med lengst skolevei. Det taler for å opprettholde gode tilbud på Lom og i Dovre.

Mikkel Dobloug
Nord Fron Venstre

Eivind Brenna
Leder Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**