Ville begrense pressekonferanse

Ordføreren har sendt brev til lederen i Målselv Venstre om at han ikke var ønsket ved Patrias pressekonferanse i forrige uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Leder i Målselv Venstre, Rolf Austgard, har mottatt brev fra ordfører Fossum med overskrift Etikette, der han gir uttrykk for at Austgards deltakelse ikke var ønsket ved den annonserte pressekonferansen til Patria på Bardufoss hotell den 23. mars. Kopi av brevet er sendt selskapet Patria og styret i Målselv Venstre. Fossum ber om svar på hvem som har invitert Rolf Austgard og hvilken avis/organisasjon han representerer, slik at han snarest mulig kan få formidlet dette til Patria.

-Jeg stilte opp som lokalpolitiker og faglig interessert, sier Austgard. Han er medlem av kommunens helikopterutvalg og har vært aktivt med i utarbeidelsen av innspillet om Nasjonalt Kompetansesenter for Helikopter som Målselv kommune har fremsendt. Austgard har tidligere ledet helikoptervedlikehold i Forsvaret.

Pinlig
-Jeg hadde presentert meg for Patria ved Birgitta Selonen i mail før pressekonferansen, og fikk ingen signaler under møtet om at jeg var uønsket, heller tvert imot. Personlig ser jeg lite behov for å ha ordføreren som mellommann. Jeg tok kontakt med Selonen i Patria i morges, og de sier at de aldri har nevnt at jeg var uønsket, sier Austgard, som da ikke kan trekke annen slutning enn at det er ordføreren som ikke ønsket han på pressekonferansen. -Det hadde vært bedre med vilje til åpenhet istedenfor et klandrende brev om mangel på etikette. Dette er bare pinlig, sier Venstremannen.

Gledelig etablering
Målselv Venstre vil utrykke glede over at Patria har etablert seg i Målselv og er overbevist om at de er en særdeles god kandidat for å kunne ivareta vedlikehold av den nye NH-90 flåten. Leder Rolf Austgard har jobbet gjennom politiske kanaler, rettet mot Forsvarsdepartementet, Forsvaret og i kommunalt helikopterutvalg for å få lagt mest mulig av vedlikeholdet til NH-90-helikoptrene til Forsvarets hovedbase for helikopter, nemlig Bardufoss flystasjon. -Dette gir kompetansearbeidsplasser og regional verdiskaping i samvirke mellom Forsvaret og næringslivet og er den mest kosteffektive måten å organisere drift og vedlikehold av helikoptrene på, sier Rolf Austgard.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**